OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky akceptuje Obchodné podmienky pre dodanie tovaru od predávajúceho - Alena Chudobová TOPTEXT, Májová 16/21, 956 21 Jacovce, IČO: 33990166, DIČ: 1020449254, IČ DPH: 1020449254, zapísaná v OÚ Topoľčany, odbor živnostenský a ochrany spotrebiteľa č. 406-6499 dňa 15.01.2010. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zaroveň pre obe strany záväzné. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra, P.O.Box 49/A.

2. OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka v internetovom obchode www.TOPTEXT.sk, telefonicky 0903 611 733 alebo 0911 214 183, e-mailom toptext@toptext.sk alebo písomne na našu adresu Alena Chudobová TOPTEXT, Dopravná 2, 955 01 Topoľčany.
Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, hmotnosti, farby a ostatné údaje uvedené na naších stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačových materiáloch sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcu. V prípade nezrovnalosti Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať iba tovar v perfektnom stave. Podmienkou pre naplnenie platnosti Vašej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených pri regisrácii a v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k významnej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt, alebo uvedie na trh novú verziu produktu, prípadne výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je na našej strane prijatá v okamihu Vášho potvrdenia objednávky, potom najneskôr nasledujúci pracovný deň budete kontaktovaný našimi pracovníkmi, ktorí Vás informujú o termíne dodania. Pred samotnou expedíciou tovaru Vás ešte môžeme kontaktovať pre potvrdenie objednávky, alebo pre upresnenie prípadných detailov. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať. Cena tovaru na objednávke je záväzna do 30-tich dní po odoslaní objednávky.

4. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 1 hodiny zrušiť telefonicky, alebo e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru.

5. BALNÉ, POŠTOVNÉ A ÚHRADA TOVARU

Objednaný tovar je možné zaplatiť pri doručení prepravnou službou (na dobierku), v hotovosti (iba pri osobnom prevzatí v našej firme), prípadne po predchádzajúcej dohode faktúrou. Objednaný tovar Vám pošleme Slovenskou poštou na dobierku, alebo si ho môžete osobne vyzdvihnúť vo firme TOPTEXT (miesto a čas prevzatia bude telefonicky upresnený pred prevzatím).

6. DODACIA LEHOTA

Tovar, ktorý máme skladom Vám bude zaslaný v priebehu 3 dní

Tovar, ktorý nie je skladom Vám bude zaslaný do 7 dní v závislosti od dostupnosti tovaru.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Plne v súlade s ustanovením par. 12 ods. 1 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa..

Nevyhovuje Vám tovar?To sa stáva a a preto ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode) máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V tomto prípade vy ako spotrebiteľ nás ako predávajúceho kontaktujete a najlepšie písomnou formou, kde uvediete že odstupujete od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle našej spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

Podmienky pre vrátenie tovaru:
- tovar je nutné vrátiť do 14 dní od jeho dodania
- tovar musí byť kompletný, nepoškodený vrátane pôvodného obalu
- s dokladom o kúpe (faktúra)

- tovar môžete zaslať na našu adresu, poprípade ho môže priniesť osobne na ktorúkoľvek našu pobočku

Tovar zasielajte na adresu:
Alena Chudobová TOP-TEXT
Dopravná 2
955 01 Topoľčany

Tovar osobne môžete priniesť na adresy:
Alena Chudobová TOP-TEXT
Dopravná 2
955 01 Topoľčany

Alena Chudobová TOP-TEXT
Bojnická cesta 1/A
971 01 Prievidza


Tovar posielajte doporučene (nie na dobierku) a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu a poškodenie behom prepravy k nám.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužial môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar Vám bude vrátený na Vaše náklady späť.

8. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenie. Prípadné vady je kupujúci povinný okamžite hlásiť predávajúcemu. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Ak sa na tovare pri jeho používaní prejaví závada, vybavuje sa tento problém v rámci reklamačného poriadku.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

a) nesprávnym použitím výrobku
b) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) informujte nás o reklamácii e-mailom (toptext@toptext.sk) alebo telefonicky (0903 611 733)
2) tovar pošlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu a tel. číslo
4) priložte tiež doklad o kúpe reklamovaného tovaru v našom obchode (faktúru)

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácii budeme okamžite informovať o stave reklamácie.

Zákony a predpisy:

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

9. NEVYZDVIHNUTá ZÁSIELKA

V prípade, že sa zásielka vráti nevyzdvihnutá späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s prepravou tovaru. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného.

Odoslanie objednávky zároveň platí ako podpis kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v zmysle ustanovenia par. 622 a ust. 623 podľa občianskeho, z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € DPH
0,00 € Spolu

Ceny s DPH

Pokladňa

Kontaktujte nás

Naša horúca linka je dostupná 24/7

Telefón:0915 / 082 359

Kontaktujte našu hotline

Chránená dielňa

Chránená dielňa Využite možnosť náhradného plnenia v našej chránenej dieľni